W moim gabinecie jest zastosowany Biofeedback

RSA Biofeeback- Terapia jest skuteczną metodą treningową dzięki której możliwe jest uzyskanie synchronizacji pracy serca z oddechem, co skutkuje rozwinięciem możliwości adaptacyjnych organizmu, pobudzone zostają funkcje obronne, możliwe jest uzyskanie homeostazy – naturalnej równowagi zachodzących w organizmie człowieka procesów. Regulacja oddechu z pracą serca pozwala na nieinwazyjne polepszenie stanu zdrowia, wzmacnia kondycję oraz stabilizuje stan emocjonalny.

Biofeedback ma dwukierunkowe zastosowanie. Pierwszy to edukacyjno – treningowy, dedykowany osobom zdrowym, pragnącym zwiększyć możliwości swojego mózgu, by sprawniej działać, więcej osiągać, a tym samym poprawić  jakość życia. W tej grupie pacjentów znajdą się uczniowie chcący zoptymalizować sprawność w nauce, poprawić pamięć,  koncentrację uwagi, podnieść samoocenę. Korzyści z treningów wyniosą także sportowcy, osoby pracujący twórczo, zmagające się ze stresem. Metoda ta pozwoli rozwinąć    kreatywność, usprawnić motorykę, rozładować napięcie emocjonalne, podnieść IQ.  

Drugi kierunek – terapeutyczny ma  bardzo szerokie spektrum oddziaływań. Zastosowany może być w każdej grupie wiekowej. Przy niwelowaniu objawów nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii, MPD, autyzmie, Zespole Aspergera. Dobre efekty oddziaływań obserwuje się u osób z zaburzeniami mowy tj. jąkanie, afazja, dysartria.