W ramach działalności oferuje:

  • stacjonarne usługi logopedyczne w gabinecie w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 39B
  • mobilne usługi logopedyczne w domu u klienta.

DIAGNOZA:

Na pierwszej wizycie dokonana zostanie ocena stopnia rozwoju mowy pacjenta.

Diagnoza obejmować będzie następujące elementy: Wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej) Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta Orientacyjne badanie słuchu Badanie słuchu fonematycznego Badanie lateralizacji.

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzyma prognozę rodzaju oraz trwania terapii, ustalony zostanie termin zajęć oraz podane zalecenia do pracy w domu.


Mój gabinet jest bardzo dobrze wyposażony- nowoczesny sprzęt ( sfinansowany z środków unijnych), mnóstwo gier logopedycznych- zróżnicowany sprzęt , wibratorów logopedycznych, posiadam instrumentarium logopedyczne nr 3, posiadam

Echo-wibrator - to połączenie w jednym urządzeniu funkcji aparatu echo (do terapii jąkania),wibratora do korekcji rotacyzmu i do usprawniania motoryki języka, wzmacniacza (do pracy z niedosłyszącymi) i rewerberatora (przydatnego w terapii jąkania), liczne programy komputerowe.