Poprawna wymowa jest ważnym elementem w prawidłowym rozwoju dziecka w społeczeństwie. Wczesne zadbanie o rozwój mowy dziecka pomoże mu w życiu od najmłodszych lat. Dziecko do 6 roku życia powinno powinno opanować artykulację wszystkich głosek języka polskiego, po tym czasie mówimy o opóźnionym rozwoju mowy.

Wczesna interwencja logopedyczna jest bardzo ważna podczas kształtowania sie mowy.

Wady wymowy utrudniają dziecku naukę, , czasami kształtują ujemne cechy osobowości np. nieśmiałość, lęk przed mówieniem, poczucie mniejszej wartości.