Pomocy logopedy poszukują osoby dorosłe, które są po przebytych różnych urazach, schorzeniach, udarach, czasami osoby dorosłe potrzebują pomocy w skorygowaniu wad wymowy.

Afazja to nabyte zaburzenie  bądź lub utrata zdolności językowego porozumiewania się spowodowane różnego rodzaju organicznych uszkodzeń strategicznego dla mowy obszaru mózgu( np. schorzenia naczyniowe-udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, zmiany nowotworowe, choroby degeneracyjne).

Afazja może dotyczyc wszystkich zdolności językowych zarówno mówienia jak i rozumienia wypowiedzi innych.