Nazywam sie Natalia Feliniak -Wietrzyk, oferuję:

 • diagnozę i terapie wad wymowy:
  • seplenienie ( nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych( s,z c, dz,ś,ź,dź,sz, ż,cz,dż)
  • rotacyzm (nieprawidłowa artykulacja głoski r)
  • kappacyzm ( nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych k, ki)
  • gammacyzm (nieprawidłowa wymowy głosek tylnojęzykowych g,gi)
  • lambdacyzm (nieprawidłowa wymowa lub brak głoski l)
  • mowa bezdźwięczna 
 • terapie opóźnionego rozwoju mowy,
 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • stymulacje wszystkich funkcji poznawczych (wzroku, słuchu, małej i dużej motoryki),
 • konsultacje logopedyczne,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria, jąkanie)

zobacz pełną ofertę →